กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 21 กุมภา

Read More
กิจกรรมโรงเรียน

เดินรณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

วันที่ 7 ธ.ค.66 โรงเ

Read More