กิจกรรมโรงเรียน

การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยานำโดย นายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา คณะครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนและเข้าใจแนวปฏิบัติภายในโรงเรียน