ข่าวประชาสัมพันธ์

การขุดเจาะบ่อบาดาล

ในนามของโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ขอขอบคุณ นายวิชิต ไตรสรรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่อนุเคราะห์เครื่องจักร และทีมงานช่างสำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยแก้ปัญหาสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา 2567