ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในคล้ายวันสถาปนานุยุวกาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาขอแสดงความยินดี กับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสุขภาพ และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค

โรงเรียนร่มโพธิ์วิทย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมชม ร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้ตัวแทนนักกีฬาจากโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา เข้าร่วมแข่งกีฬานักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ประจำ 2566

Read More