ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยานำโดย นายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา คณะครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สนามวงกลมอำเภอขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจ และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ/พนักงาน และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น