Author: webadmin

กิจกรรมโรงเรียน

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 21 กุมภา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในคล้ายวันสถาปนานุยุวกาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read More