ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking school)

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ศน. ณิญาพรรน์ภักร์ พวงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking school) ของโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นำโดยนายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับในครั้งนี้