กิจกรรมโรงเรียน

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นำโดยนายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการคณะครู บุคลากร ได้นำนักเรียนทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดบ้านขุนหาร วัดบ้านดู่ และวัดบ้านโพธิ์กระสังข์ เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา