กิจกรรมโรงเรียน

แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่12-14กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยานำโดย นายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา คณะครูฝ่ายแนะแนวได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนใกล้เคียงได้รับทราบข้อมูลก่อนถึงวันรับสมัคร