กิจกรรมโรงเรียน

นำนักเรียนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นำโดย ผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา สวดมนต์ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านดู่ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในวันวิสาขบูชา รวมถึงปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี