กิจกรรมโรงเรียน

ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2567 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา โดยการนำของนายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อในอนาคต