กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมรักษ์โรงเรียน คุณครูวารี ปัญญา ข้าราชการบำนาญได้มาให้ความรู้เล่าเรื่องราวกว่าจะเป็นโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

วันที่ 23 มกราคม 2567 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา โดยการนำของ นายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา คณะครูบุคลากรทางกาศึกษา นักเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณครูวารี ปัญญา ข้าราชการบำนาญได้มาให้ความรู้เล่าเรื่องราวกว่าจะเป็นโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในการเรียนและรักในสถานศึกษา