กิจกรรมโรงเรียน

ต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมพิธีสมโภชมณฑป “อุปนันทปูชนียาจารย์”

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา โดยการนำของ นายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้รับเกียรติต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมพิธีสมโภชมณฑป “อุปนันทปูชนียาจารย์”ณ วัดโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ