กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาโดยการนำของ นายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการฯ นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมจัดงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และได้แสดงออกความสามารถทางภาษาอังกฤษ