ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในคล้ายวันสถาปนานุยุวกาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นำโดยนายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา และนายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาได้นำครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในคล้ายวันสถาปนานุยุวกาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษ ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้

1.รางวัลยุวกาชาดดีเด่น ประเภทครูผู้สอน
นางสาวอริญชยา ยกพล

2.รางวัลยุวกาชาดดีเด่น ประเภทสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3
เด็กหญิงชลธิชา สุดสังข์

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงงานสุขภาพ
เด็กหญิงธิมารา สายชล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เด็กหญิงอนัตยพร เรืองคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เด็กหญิงณิชาภัทร สุดสังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ปรึกษาโครงงาน
นางสาวประวีณา มีวงษ์
นางสาวอริญชยา ยกพล