กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา โดยการบริหารงานของนายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ได้มอบทุุนการศึกษาเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น