กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา โดยการบริหารงานของนายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณ