ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา โดยการบริหารงานของนายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กิจกรรมที่นักเรียนได้รับรางวัล
1.โครงงานด้านสุขภาพได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
2. ประกวดโฟล์คซองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
3. นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย