กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

วันพฤหัสบดี ที่24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา โดยการบริหารงานของนายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออก โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี