ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขัน “ระดับชาติ” ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาได้รับรางวัลทั้งหมด
10 เหรียญทอง
13 เหรียญเงิน
8 เหรียญทองแดง
โดยเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รายการคือ
1. โครงงานสุขภาพ และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค)
2. การแข่งเดาะตะกร้อ เดี่ยวหญิง (ม.1 – 3)