กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันที่ 27กรกฎาคม 2566 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา โดยการบริหารงานของนายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยแบ่งครูและนักเรียนออกเป็น 3 สาย ร่วมทำบุญ ณ วัดบ้านดู่ วัดบ้านขุนหาร และวัดบ้านโพธิ์กระสังข์