ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา #ขอแสดงความยินดี กับกองทัพนักกีฬานักเรียนโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2566

สรุปเหรียญ
เหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ เหรียญทองแดง 11 เหรียญ

#กีฬาเซปักตะกร้อ
***รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รุ่นอายุ 14 ปีชาย
***รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
**รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน รุ่นอายุ 16 ปีชาย
ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม
นายสุพัฒน์ ประรัมย์
นางสาวขวัญศิริ โคตะมา

#กีฬากรีฑาประเภทลาน
*** รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
** รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญเงิน กระโดดไกล รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ครูผู้ฝึกซ้อม และควบคุมดูแล
นางสาวอริญชยา ยกพล
นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์

#กีฬากรีฑาประเภทลู่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 เหรียญทองแดง 3 เหรียญ
– วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
– วิ่ง800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย
-วิ่ง 400 เมตรชาย รุ่นอายุ 18 ปีชาย
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล
นางสาวเกศกนก สาทิพจันทร์

#กีฬาฟุตซอล
**รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น 16 ปี หญิง
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล
นางสาวอริญชยา ยกพล
นางสาวนิษา ขันคำ
นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์
นางสาวจุฑาภรณ์ เลิศศรี

#กีฬามวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท ชาย เหรียญเงิน
รุ่นไลท์ฟลายเวท หญิง เหรียญทองแดง
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล
นายสุพัฒน์ ประรัมย์
นายพงษ์พิทักษ์ เลิศศรี

#กีฬาแบดมินตัน
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภท หญิง เดี่ยว
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล
นางสาว ศรุดา พันธ์ศรี
นางสาวประวีณา มีวงษ์

#กีฬาฟุตบอล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล
นางสาวเกศกนก สาทิพจันทร์
นายธีระพงษ์ โพนปลัด

#กีฬาเปตอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 4 เหรียญ
– รุ่นอายุ 16 ปี ชาย เดี่ยว
– รุ่นอายุ 14 ปี ชาย คู่
– รุ่นอายุ 16 ปี ชาย คู่
– รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ประเภท ทีม
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล
นาย พริษฐ์ ม่วงมิตร
นางสาวชนิกานต์ จิตรโสม
ผู้อำนวยการฝึกและผู้จัดการทีม
นายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา