[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

คลังเก็บรูปภาพ
พยากรณ์อากาศ

แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มสาระฯสังคมศึ�ษาฯ
Click ดูประวัติ
นางแพรวชมภู ประมูลจักโก
ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นายประมินทร์ วิญญายงค์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สอนวิชาสังคมศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
6 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
7 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
8 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
10 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
11 : ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว